Služby

Provádíme a jsme připraveni poskytnout téměř všechny služby spojené s výstavbou.

1. Příprava stavby

 • poradenská činnost
 • stavební inženýring
 • zajištění kompletní projektové dokumentace, popř. studií domu, umístění na pozemku atd.
 • Stavební povolení a všechny náležité doklady a vyjádření
 • poradenství v oblasti financování stavby
 • stavební a technický dozor investora

V první, pro stavebníky možná nejtěžší fází, je rozhodnutí jak má dům vypadat, co má splnit ve Vašich představách. Zde můžeme nabídnout pomoc formou konzultací a ze zkušeností poradit o možnostech provedení, volbu konstrukcí a materiálů s určením orientační ceny, ještě před zadáním projektové dokumentace.

Projekt stavby zajistíme v naší kooperaci u vybraných projektových kanceláří nebo odkoupení typových projektů se zajištěním stavebního povolení a všech potřebných vyjádření a dokumentů.

Tuto přípravnou část si může stavebník zajistit vlastní silou, ale je vždy dobré konzultování s odborníky nejlépe s realizační firmou.
Podle projektové dokumentace a požadavků investora vypracujeme cenovou nabídku – rozpočet stavby.

2. Realizace stavby

 • přípojky na inženýrské sítě ( voda, kanalizace, elektro, plyn)
 • Izolace spodních staveb, teras, střech
 • pokrývačské a klempířské práce
 • krovy a vazníkové konstrukce střech
 • zajištění revizi a kolaudace

Provedení vlastní stavby probíhá dle vzájemné dohody od částečného provedení ( základy, hrubá stavby…) až po kompletní stavbu tzv. „na klíč“ s možností i venkovních úprav ( oplocení, přístupové cesty, zahrada….).

Dle velikosti domu je obvykle termín výstavby u menších domů do 150 m2 cca 6-8 měsíců u větších domů do 350 m2 cca 8-12 měsíců.
Zahájení stavby začíná předáním staveniště ( pozemku případně části stavby).

Dále postupujeme podle harmonogramu stavby, dle potřeb a dohody probíhají kontroly stavby s konzultací potřebných detailů s investorem nebo jeho stavebním dozorem až k předání dokončeného díla, popř. se zajištěním kolaudace.

Projekt stavby zajistíme v naší kooperaci u vybraných projektových kanceláří nebo odkoupení typových projektů se zajištěním stavebního povolení a všech potřebných vyjádření a dokumentů.

Tuto přípravnou část si může stavebník zajistit vlastní silou, ale je vždy dobré konzultování s odborníky nejlépe s realizační firmou.
Podle projektové dokumentace a požadavků investora vypracujeme cenovou nabídku – rozpočet stavby.

3. Dokončovací práce

 • úklid staveniště, odvoz a likvidace odpadu
 • komunikace, chodníky
 • terénní úpravy
 • služby zahradního architekta
 • zakládání a realizace zahrad
 • oplocení pozemků


Dokážeme zajistit kompletní realizaci Vaší zahrady kolem námi vystavěného domu. Zpracujeme architektonický návrh, osazovací plán, plán údržby, doporučíme rostliny, zavlažovací systémy, doplňkové technické vybavení zahrady. Zahradu nejen navrhneme, ale i zrealizujeme od založení, přes výstavbu zahradních staveb, až po výsadbu květin a dřevin.